( in Deutsch weiter unten mit Bildern)

Hallo!

Od 1999 roku należę do Związku Polaków w Austrii “ STRZECHA”. Zainteresowałam się tym Związkiem po przeczytaniu książki pt. “STRZECHA” prof. Kucharskiego z Uniwersytetu w Lublinie. Książka ta jest kroniką tego Związku, który powstał w roku 1894, opisuje jego chlubną działalność na przestrzeniu dziesięcioleci. W marcu 2001 roku na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym “STRZECHY” zostałam wybrana do Zarządu. Powierzono mi funkcję zastępcy sekretarza. Za oddane mi zaufanie pragnę serdecznie podziękować moim wyborcom.

Od czerwca 2002 roku pełnię funkcję sekretarza "STRZECHY".

W maju 2003 roku, na wniosek Polskiego Ambasadora  w Austrii Pani. Prof. Dr Ireny Lipowicz, Klub Publicystów Polonijnych Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej i Wielka Kapituła Nagród przyznali ZŁOTY PUCHAR i dyplom uznania Związkowi Polaków w Austrii „STRZECHA” za wieloletnią aktywną działalność, a m. in. zmierzającą do przyznania Polakom w Austrii statusu grupy etnicznej.

Ten ZŁOTY PUCHAR i dyplom uznania miałam zaszczyt odebrać osobiście w Warszawie i przywieźć do Wiednia.

Pochodzę z Warszawy. Zaczęłam pracować mając 18 lat w Państwowym Przedsiębiorstwie Fotogrametrii (geodezja) w Warszawie. Studiowałam zaocznie na Politechnice Warszawskiej. W 1973 roku otrzymałam dyplom “Inżyniera geodezji miejskiej i przemysłowej”. Jeszcze przed dyplomem awansowałam na kierownika Pracownii Aerotriangulacji a po dyplomie powierzono mi stanowisko starszego inspektora produkcji. Kierowałam m.in. pracami przy pomiarach zmian położenia mas ziemi na obszarze kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Koninie. We wrześniu 1974 r. podjęłam pracę w Miejskiej Pracowni Gedezyjnej MA 41 w Wiedniu. Metodami fotogrametrycznymi aktualizowałam plany Wiednia. Pewnego dnia zostałam zaproszona przez Kierownictwo do obejrzenia WIGu ( Wiener Internationale Gartenmesse - 1974 r.). Po powrocie z “wycieczki” zlecono mi zrobienie planu tej części miasta. Wkładem mojej pracy dla miasta Wiednia było również wykonanie w 1976r. profilów położenia płyty zwalonego mostu ( Reichsbrücke ) w pracowni Uniwerytetu (für Bodenkultur). Wówczas pracowałam w biurze geodezyjnym prof. Stolitzki. “ Budowałam “ również metro U1 i U4 poprzez liczenie współrzędnych, robienie planów i różnych innych prac geodezyjnych.

W 1978 zostałam przyjęta do SIEMENSA na podstawie moich znajomości pracy przy komputerach. Przez 17 lat aż do emerytury w 1995r. byłam tam programistką na Wydziale PSE (Programm System Entwicklung). Obok mojej pracy zawodowej znalazł się naturalnie czas na życie rodzinne. W 1977 roku poślubiłam pana z poprzedniej strony, właśnie obchodziliśmy 18 marca 2002 roku nasze srebrne wesele . Mam syna z pierwszego małżeństwa (Konrad, ur.1959) żyjącego w Warszawie.

Nie należałam nigdy i nie należę do jakiejkolwiek partii politycznej. Jestem niezależna finansowo. Za 40 lat pracy zawodowej pobieram; emeryturę polską, austriecką, zakładową (Siemens) i prywatną. Mieszkam z mężem we własnościowym mieszkaniu na Ottakringu.

Barbara Husslik (Borkowska)

Seit 1999 bin ich Mitglied des Verbandes der Polen in Österreich " STRZECHA". Seit 2004 bin ich die Verbandspräsidentin. Meine Interesse an dem Verband hat das Buch " Strzecha " von Prof. Kucharski von der Universität in Lublin (Polen) geweckt. Das Buch ist es eine Chronik des Verbandes, der 1894 gegründet wurde und es zeigt seine jahrzehntelange Tätigkeiten auf. In März 2001, während der Generalversamlung des "Strzecha " - Verbandes, wurde ich in den Vorstand gewählt, 2004 als Verbandspräsidentin. Für das Vertrauen möchte ich mich bei meinen Wählern herzlichst bedanken.

Ich bin in Warschau geboren. Ich habe mit 18 Jahren im Staatlichen Unternehmen der Photogrammetrie (Vermessung) in Warschau zu arbeiten angefangen. Ich habe ein Fernstudium an der Warschauer Politechnik absolviert. Im Jahre 1973 habe ich ein Diplom mit dem Titel " Ingenieur für Stadt - und Industrievermessung erhalten.

Noch vor dem Diplom wurde ich Leiter der Aerotriangulierungsabteilung. Nach dem Diplom wurde ich zum Produktionsinspektor ernannt. Ich habe u.a. die Vermessungsarbeiten der Lageänderungen der Erdemassen auf dem Gebiet der Braunkohlwerke in Konin (Polen) geleitet. Im September 1974 bekam ich eine Stelle im MA 41 in Wien. Mit den photogrammetrischen Methoden habe ich die Stadtpläne von Wien aktualisiert. Einmal hat mich die Leitung der Ma 41 mitgenommen, die WIG ( Wiener Internationale Gartenmesse 1974 ) anzusehen. Nach dem "Ausflug" war mein Auftrag einen Stadtplan des WIG-Geländes zu erarbeiten. Meine weitere Arbeit für die Stadt Wien war die eingestürtzte Reichsbrücke (1976) in Profilen zu erarbeiten und zwar an der Universität für Bodenkultur im Vermessungsbüro von Prof. Stolitzka. Ich habe auch die Ubahn U1 und U4 durch die Koordinatenberechnungen, Erstellung von Plänen und sonstigen Vermessungsarbeiten "gebaut". Im Jahre 1978 wurde ich bei Siemens aufgenommen auf Grund meiner Kentnisse von Computerarbeiten. Durch 17 Jahre, bis zum meiner Pensionierung war ich als eine Programmiererin tätig in der PSE - Abteilung ( Programm System Entwicklung ).

Neben meiner beruflichen Tätigkeit gab es, natürlich, zeit für ein Familienleben. Im Jahre 1977 habe ich den Herrn von der vorhergehender Seite geheiratet. Gerade haben wir beide am 18.03.2002 unsere Silberne Hochzeit gefeiert. Ich habe einen Sohn aus meiner erster Ehe ( Konrad, 43 ), der In Warschau lebt.

Ich habe niemals einer politischen Partei angehört.

Mit meinem Mann bewohne ich eine Eigentumswohnung im Ottakring.

Barbara Husslik ( Borkowska )

  Datenerfassung

   1976: Arbeiten an der Universität für Bodenkultur

 Seit 2004 bin ich die Verbandspräsidentin der STRZECHA, Verband der Polen in Österreich. Das bedeutet eine interessante aber auch sehr anstrengende Arbeit im öffentlichen Bereich. Unser Höhepunkt im Jahre 2004 war das

Jubiläumsfest zum 110ten Jahr des Bestandes der STRZECHA

Am 28. November 2004 fand im Metro Kino, in Wien, das Jubiläumsfest zum 110jährigen Bestand der „Strzecha“, des Verbandes der Polen in Österreich statt. Der polnische Verein „Strzecha“ wurde genau am 28. November 1894 gegründet und ist der älteste polnische Verein in Österreich und Europa. Diese Feierlichkeiten erregten ein großes mediales Interesse, sowohl in Österreich als auch in Polen.

Feierliche Reden hielten die Vizepräsidentin des Senates von Polen, Frau Jolanta Danielak und  die Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat, Frau Mag. Terezija Stoisits, sowie der Landtagsabgeordnete von Wien, Dr. Michael Ludwig. Zu diesem Anlass wurde ein von Univ.-Prof. Dr. Wladislaw Kucharski erstellter Vortrag von Frau Dr. Elzbieta Michalek – Wissenschaftlerin an der Universität in Lublin – verlesen.

Die Grußbotschaften an die „Strzecha“ vom Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer und dem polnischen Staatspräsidenten Aleksander Kwaśniewski wurden verlesen. Weiters erhielt die „Strzecha“ viele Gratulationen und „Geburtstagswünsche“ von prominenten, öffentlichen Persönlichkeiten und von polnischen Organisationen.

 

 

Der Verband der Polen STRZECHA und die

Polnische Akademie der Wissenschaften in Wien

arbeiten eng zusammen.

Unsere Aufführungen finden im Festsaal statt:

König Jan III. Sobieski – Saal

Boerhaavegasse 25, 1030 Wien                       siehe:  http://members.chello.at/strzecha

 

Związek Polaków w Austrii STRZECHA i Stacja Naukowa P.A.N. w Wiedniu  

Stacja Wiedeńska PAN

Sala im. Króla Jana III Sobieskiego

Boerhaavegasse 25, 1030 Wiedeń